Thư viện Lạc Hồng
Vẽ kỹ thuật xây dựng

Ký hiệu xếp giá
604.2V394k 2019
Dewey
604.2
Xuất bản
Tái bản lần thứ 21. - H.: Giáo dục, 2019
Mô tả
271tr ; 27 cm
ISBN
9786040151063
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vẽ kỹ thuật, xây dựng
Ngày cập nhật
12/12/2019 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những kiến thức cơ bản về vẽ kỹ thuật, vẽ xây dựng, vẽ kỹ thuật bằng máy tính điện tử.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019139  Còn  Rỗi          
100019140  Còn  Rỗi          
100019141  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1098