Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 15: 1954

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
616tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 07:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 15 bao gồm những nội dung sau: - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri, Điện mật của BCH TW Đảng, Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư, Báo cáo quan trọng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hội nghị TW lần thứ 6 mở rộng, Nghị quyết Bộ chính trị về tình hình mới - Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị Điện mật , Thư của Tổng quân uỷ, TW cục Miền Nam và các Liên khu uỷ.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001383  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1075