Dạy con làm giàu. T.4, Con giàu con thông minh: để có khỏi đầu thuận lợi về tài chính

Ký hiệu xếp giá
650.1 K628d 4
Dewey
650.1
Xuất bản
In lần thứ 23. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
279tr ; 21 cm
ISBN
9786041109582
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tài chính cá nhân, đầu tư, bí quyết làm giàu, giáo dục tài chính
Ngày cập nhật
18/12/2019 01:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày những kiến thức và bí quyết để có khởi đầu thuận lợi về tài chính trong cuộc sống để làm giàu, phát hiện và phát huy tài năng của mình.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018994  Còn  Rỗi          
100018995  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 700