Dạy con làm giàu. T.2, Sử dụng đồng vốn để được thoải mái về tiền bạc

Ký hiệu xếp giá
650.1 R628d 2
Dewey
650.1
Xuất bản
In lần thứ 39. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
413tr ; 21 cm
ISBN
9786041136892
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Tài chính cá nhân, đầu tư, bí quyết làm giàu, giáo dục tài chính
Ngày cập nhật
18/12/2019 02:25 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phân tích sự khác nhau cơ bản giữa 4 nhóm người trong kinh doanh, đồng thời chia sẻ những bí quyết quản lí tài chính cá nhân để đạt được thành công và giàu có: Đã đến lúc lo chuyện của mình, kiểm soát lưu lượng tiền mặt của mình, phân biệt sự khác nhau giữa rủi ro và tính rủi ro?, xác định bạn muốn trở thành kiểu người đầu tư nào?, tìm hiều người đỡ đầu, biến sự thất vọng thành sức mạnh cho chính mình, sức mạnh của niềm tin.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018998  Còn  Rỗi          
100018999  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 882