Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 13: 1952

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
575tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 07:58 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 13 phản ánh hoạt động lãnh đạo của Đảng trong năm 1952, có 80 tài liệu gồm các Báo cáo, Nghị quyết, Chỉ thị, Điện của BCH TW Đảng, Ban Thường vụ TW ; Trung ương Cục, Các Khu uỷ Thư , Bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001412  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1382