Thư viện Lạc Hồng
Marketing hệ não đồ: khi khoa học và mua sắm gặp nhau: khoa học mới về bộ não và kỹ nghệ thuyết phục đọc suy nghĩ, ảnh hưởng tới cảm xúc và kích thích chúng ta mua sắm ra sao

Ký hiệu xếp giá
658.8342 L6736
Dewey
658.8342
Xuất bản
In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
335tr ; 23 cm
ISBN
8934974147053
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếp thị, khách hàng
Ngày cập nhật
23/12/2019 10:34 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Với việc khai thác dữ liệu lớn lên ngôi, "kỹ nghệ thuyết phục" nổi bật hơn bao giờ hết. Tiến sĩ David Lewis, nhà nghiên cứu nổi tiếng quốc tế, đưa khoa học vào việc vẽ bản đồ mua sắm của bộ não và cơ thể để nghiên cứu những nhạy cảm trong hệ thần kinh và phát hiện cách người ta chọn lựa và mua sắm. Marketing hệ não đồ cho thấy kể cả sau khi sản phẩm được bày lên kệ hàng và thương vụ đã kết thúc, lời chào hàng vẫn tiếp tục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019037  Còn  Rỗi          
100019038  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 248