Thư viện Lạc Hồng
Tiếp thị phá cách: kỹ thuật mới để tìm kiếm những ý tưởng đột phá

Ký hiệu xếp giá
658.8K874t 2019
Dewey
658.8
Xuất bản
In lần thứ 10. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
231tr ; 21 cm
ISBN
9786041139480
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
marketing, tiếp thị
Ngày cập nhật
23/12/2019 01:29 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày sự tiến hoá của thị trường và những động lực của sự cạnh tranh; điểm mạnh, điểm yếu của tư duy tiếp thị truyền thống; định nghĩa, vai trò của sự phá cách; tiếp thị phá cách ở mức độ thị trường và sản phẩm; cách thực hiện loại hình tiếp thị này.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019069  Còn  Rỗi          
100019070  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1713