Thư viện Lạc Hồng
Con người 80/20: chín yếu tố cốt lõi của thành công 80/20 trong công việc

Ký hiệu xếp giá
658.409K765c
Dewey
658.409
Xuất bản
In lần thứ 15. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
267tr ; 21 cm
ISBN
8934974148692
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản lý, sáng tạo, điều hành, thành công
Ngày cập nhật
23/12/2019 01:35 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Richard Koch nêu ra 9 điểm cốt lõi của nguyên lý 80/20 mà mỗi người cần nắm bắt để thành con người 80/20, để thành công trong công việc. Đó là cách để nhận ra sự sáng tạo của bản thân, những ý tưởng mới xuất sắc, những yếu tố sống còn để biến ý tưởng thành nguồn lợi nhuận… Con người 80/20 là những người biết nhận ra những nơi, những điểm của bản thân cần tập trung để chỉ cần nỗ lực 20% nhưng đạt được 80% kết quả và có được cuộc sống hạnh phúc thành đạt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019043  Còn  Rỗi          
100019044  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2060