Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 12: 1951

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
788tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 08:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 12 bao gồm hai nội dung chính sau: - Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II , Văn kiện Hội nghị BCH TW lần I và lần II , các Nghị quyết, Chỉ thị, Thông tri của BCH TW Đảng và lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 5 năm Toàn quốc kháng chiến. - Văn kiện của Xứ uỷ Nam Bộ ,TW cục Miền Nam , Liên khu uỷ Việt Bắc, Liên khu uỷ III, IV và V. Các bài phát biểu và điện mừng của Đảng CS Trung Quốc , Xiêm gửi đại hội II.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001394  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 928