Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 11: 1950

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2001
Mô tả
736tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 08:15 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 11 phản ánh sự lãnh đạo của Đảng trong năm 1950- năm cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc ta chuẩn bị chuyển sang giai đoạn tiến công và phản công. Tập này gồm 83 văn kiện.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001414  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1475