Thư viện Lạc Hồng
Hướng dẫn thực hành sổ kế toán và lập báo cáo tài chính

Ký hiệu xếp giá
657.2H957
Dewey
657.2
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2019
Mô tả
516tr ; 24 cm
ISBN
9786047920129
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kế toán, sổ kế toán, báo cáo tài chính, hướng dẫn thực hành, kế toán doanh nghiệp, kế toán sản xuất, kế toán kinh doanh
Ngày cập nhật
26/12/2019 02:48 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về lập sổ kế toán theo hình thức nhật ký - sổ cái, nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, nhật ký chứng từ và hình thức sổ kế toán trên máy vi tính. Hướng dẫn thực hành kế toán trong doanh nghiệp sản xuất và trong các doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh thương mại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019202  Còn  Rỗi          
100019203  Còn  Rỗi          
100019204  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1363