Thư viện Lạc Hồng
Kế toán ngân hàng: lý thuyết - bài tập - bài giải

Ký hiệu xếp giá
657.47 K241t 2017
Dewey
657.47
Xuất bản
1. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả
487tr ; 24 cm
ISBN
9786049225727
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kế toán ngân hàng, ngân hàng thương mại
Ngày cập nhật
26/12/2019 03:01 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các phương pháp kế toán các hoạt động chính tại ngân hàng thương mại: kế toán tiền mặt, kế toán đầu tư và kinh doanh chứng khoán, kế toán tín dụng, Kế toán góp vốn liên doanh và đầu tư dài hạn, kế toán tài sản cố định - công cụ và dụng cụ, kế toán nguồn vốn chủ sở hữu, kế toán các hoạt động về ngoại tệ, kế toán dịch vụ thanh toán, kế toán các nghiệp vụ thanh toán giữa các ngân hàng, kế toán về kết quả kinh doanh, báo cáo tài chính tại ngân hàng thương mại. Giới thiệu bài tập tổng hợp và đề thi, bài giải một số bài tập kế toán ngân hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019163  Còn  Rỗi          
100019164  Còn  Rỗi          
100019165  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 945