Thư viện Lạc Hồng
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009)

Ký hiệu xếp giá
346.597048L9268s
Dewey
346.597048
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2019
Mô tả
207tr ; 19 cm
ISBN
8935279110902
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật pháp, luật sở hữu trí tuệ, văn bản pháp luật
Ngày cập nhật
30/12/2019 08:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Nội dung cuốn sách là văn bản được hợp nhất giữa Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2009.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019257  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 580