Thư viện Lạc Hồng
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và nghị định hướng dẫn về quyền tác giả, quyền liên quan

Ký hiệu xếp giá
346.597048L9268s 2018
Dewey
346.597048
Xuất bản
1. - H.: Chính trị Quốc gia Sự thật, 2018
Mô tả
299tr ; 21 cm
ISBN
8935279104277
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật pháp, luật sở hữu trí tuệ, văn bản pháp luật
Ngày cập nhật
30/12/2019 08:54 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Luật sở hữu trí tuệ (hiện hành) (sửa đổi, bổ sung năm 2009) và các nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật về quyền tác giả, quyền liên quan, xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019254  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1360