Thư viện Lạc Hồng
Luật dược

Ký hiệu xếp giá
344.59704L9268d
Dewey
344.59704
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả
158tr ; 19 cm
ISBN
9786045724484
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật dược, văn bản pháp luật, luật pháp, Việt Nam
Ngày cập nhật
30/12/2019 09:23 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Luật dược đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019256  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1072