Thư viện Lạc Hồng
Luật dược năm 2016 và nghị định hướng dẫn thi hành

Ký hiệu xếp giá
344.59704L9268d 2017
Dewey
344.59704
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia Sự thật, 2017
Mô tả
643tr ; 21 cm
ISBN
8935211194267
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
luật dược, văn bản pháp luật, luật pháp, Việt Nam
Ngày cập nhật
30/12/2019 09:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Luật dược đã được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2016 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2017. Để thực thi luật có hiệu quả, chính phủ đã ban hành Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 8 tháng 5 năm 2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2017.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019258  Còn  Rỗi          
100019259  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1273