Thư viện Lạc Hồng
Dược điển Việt Nam. T.1

Ký hiệu xếp giá
615.103D928d 1
Dewey
615.103
Xuất bản
5. - H.: Y học, 2019
Mô tả
986tr ; 30 cm
ISBN
9786046638438
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
dược điển, y khoa
Ngày cập nhật
31/12/2019 09:39 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Dược điển Việt Nam là bộ tiêu chuẩn quốc gia về thuốc, quy định về tiêu chuẩn chất lượng thuốc và các phương pháp chung về kiểm nghiệm thuốc, là văn bản quy phạm kỹ thuật quan trọng của ngành Y tế trong công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, đảm bảo và nâng cao chất lượng thuốc phục vụ sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Tập 1 gồm nguyên liệu hóa dược và thành phẩm hóa dược.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019266  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 790