Thư viện Lạc Hồng
Văn kiện Đảng toàn tập: tập 5: 1935

Ký hiệu xếp giá
335.434 62 V115K
Dewey
335.434 62
Xuất bản
1. - H.: Chính trị quốc gia, 2002
Mô tả
519tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 08:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tập 5 bao gồm hai nội dung chính sau: Nghị quyết Đại hội lần I BCH TW, Tuyên ngôn đại hội; Bản dự thảo cương lĩnh của ĐCS Đông Dương ....
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200001378  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 702