Hình vẽ thông minh

Ký hiệu xếp giá
658.403 R6287h
Dewey
658.403
Xuất bản
In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
414tr ; 21 cm
ISBN
8934974161219
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản lý, hình ảnh
Ngày cập nhật
19/05/2020 02:08 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày cách thức và qui trình giải quyết những vấn đề phức tạp trong cuộc sống bằng hình vẽ đơn giản, cách giải quyết các vấn đề phức tạp bằng phương pháp tư duy hình ảnh; các bước của quá trình xem xét vấn đề, hình dung giải pháp mới và phối hợp mọi người cùng tham gia.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019028  Còn  Rỗi          
100019029  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1840