Thư viện Lạc Hồng
Nguyên lý 80/20 và 92 quy luật lũy thừa tự nhiên vận dụng vào kinh doanh: Khoa học về thành công

Ký hiệu xếp giá
658K765n
Dewey
658
Xuất bản
In lần thứ 2. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2017
Mô tả
431tr ; 21 cm
ISBN
9786041103702
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh doanh, bí quyết thành công
Ngày cập nhật
19/05/2020 02:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu các định luật sinh học, định luật vật lý, định luật phi tuyến tính và cẩm nang liên quan đến các quy luật luỹ thừa để thực hiện một vài lộ trình dẫn đến thành công trong kinh doanh.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018952  Còn  Rỗi          
100018953  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 772