Thư viện Lạc Hồng
Sư phạm y học thực hành: dùng cho đào tạo giáo viên các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và các cơ sở đào tạo liên tục

Ký hiệu xếp giá
610.7P534s
Dewey
610.7
Xuất bản
Tái bản lần thứ nhất có sửa chữa và bổ sung. - H.: Giáo dục, 2018
Mô tả
495tr ; 27 cm
ISBN
9786040089410
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
y học thực hành, đào tạo, y khoa liên tục
Ngày cập nhật
20/05/2020 02:11 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quy trình đào tạo, tập trung giới thiệu các phương pháp dạy - học và phương pháp lượng giá trong các trường đào tạo cán bộ y tế; đề cập một cách toàn diện theo trình tự các bước của quy trình đào tạo, đặc biệt là quy trình đào tạo y khoa liên tục.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018908  Còn  Rỗi          
100018909  Còn  Rỗi          
100018920  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1772