Thư viện Lạc Hồng
Tiếp thị 4.0: dịch chuyển từ truyền thống sang công nghệ số

Ký hiệu xếp giá
658.8K874t 2019
Dewey
658.8
Xuất bản
In lần thứ 7. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
262tr ; 21 cm
ISBN
8934974151265
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếp thị, marketing trên internet
Ngày cập nhật
21/05/2020 09:35 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Cung cấp những kiến thức cơ bản về tiếp thị và những thay đổi trong tiếp thị từ truyền thống sang công nghệ số: những xu hướng cơ bản định hình tiếp thị, những mô hình mới cho tiếp thị trong nền kinh tế số, các chiến thuật tiếp thị áp dụng trong nền kinh tế số.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018938  Còn  Đang mượn  nv0000499  Phan Đặng Ngọc Yến Vân  29/12/2022 
100018939  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1710