Thư viện Lạc Hồng
Mosaic one. A content-based writing book

Ký hiệu xếp giá
808.042076B6445
Dewey
808.042076
Xuất bản
3. - London; New York: McGraw-Hill, 1996
Mô tả
261tr ; 23 cm
ISBN
9780071145244
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếng Anh, viết
Ngày cập nhật
16/07/2004 09:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: ideas for writing; reading for ideas : "a letter to Alex"; language for writing; describing impressions of people, places, and things; describing problems; asking information questions; systems for writing; the paragraph; the topic sentence; focus on testing : focusing your paragraph; evaluating for rewriting
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200000753  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 823