Thư viện Lạc Hồng
Cấu trúc dữ liệu và thuật toán

Ký hiệu xếp giá
005.73Câ-T
Dewey
005.73
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2001
Mô tả
297tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 11:12 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Thuật toán và phân tích thuật toán Chương 2: Kiểu dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và mô hình dữ liệu Chương 3: Danh sách Chương 4: Cây Chương 5: Tập hợp Chương 6: Bảng Chương 7: Các cấu trúc dữ liệu ở bộ nhớ ngoài Chương 8: Các chiến lược thiết kế thuật toán Chương 9: Sắp xếp Chương 10: Các thuật toán trên đồ thị
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003634  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1311