Thư viện Lạc Hồng
Thế giới phẳng: tóm lược lịch sử thế giới thế kỷ 21

Ký hiệu xếp giá
330.90511F9115t
Dewey
330.90511
Xuất bản
In lần thứ 29. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2019
Mô tả
719tr ; 23 cm
ISBN
8934974158462
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toàn cầu hoá, thế kỉ 21, hội nhập kinh tế quốc tế, quan hệ kinh tế quốc tế
Ngày cập nhật
23/05/2020 03:50 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày cấu trúc đương đại của nền kinh tế và chính trị thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hoá ở những năm đầu của thế kỷ 21. Nguyên nhân và cách thức mà toàn cầu hoá đang bùng nổ. Phân tích những vấn đề phức tạp về chính sách đối ngoại, kinh tế đạt tới mức phi thường cũng như tầm quan trọng của nó đối với các quốc gia, công ty, cộng đồng, cá nhân và những khía cạnh mới nhất của toàn cầu hoá kèm theo những thành công, cả những nỗi bất bình mà nó mang lại.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018962  Còn  Rỗi          
100018963  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1440