Nhập môn lập trình Ngôn ngữ C

Ký hiệu xếp giá
005.133 LTR-C
Dewey
005.133
Xuất bản
1. - H.: Khoa hoc và kỹ thuật, 2000
Mô tả
248tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 11:19 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 1: Tổng quan về ngôn ngữ C Chương 2: Các yếu tố của ngôn ngữ C Chương 3: Mảng và con trỏ Chương 4: Hàm Chương 5: Cấu trúc Chương 6: Tệp và thao tác vào ra Chương 7: Đồ họa Chương 8: Bộ tiền xử lý
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003631  Còn  Rỗi          
100006546  Còn  Rỗi          
100006547  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 868