Thư viện Lạc Hồng
Lập trình ứng dụng chuyên nghiệp SQL server 2000 - T2

Ký hiệu xếp giá
005.754SQL
Dewey
005.754
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục, 2002
Mô tả
382tr ; 24cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
25/09/2004 03:40 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Chương 19: Tổng quan về MXL Chương 20: Tích hợp MXL và SQL server 2000 Chương 21: Tìm hiểu BCP Chương 22: Giới thiệu DTS Data Transformation Services Chương 23: Bản sao dữu liệu Chương 24: SQL server 2000 thiết kế CSDL Chương 25: SQL server 2000 dịch vụ phân tích Chương 26: SQL server 2000 kỹ thuật tìm kiếm Chương 27: SQL server 2000 truy vấn tiếng Anh Chương 28: SQL server 2000 bảo mật Chương 29: SQL server 2000 quản trị CSDL SQL server 2000 Chương 30: SQL server 2000 hàm hệ thống Chương 31: Sử dụng VB 6.0 với SQL server 2000
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003625  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1823