Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình lịch sử Việt Nam từ 1945 đến nay

Ký hiệu xếp giá
959.7040711G434t 2013
Dewey
959.7040711
Xuất bản
1. - H.: Giáo dục Việt Nam, 2013
Mô tả
527tr ; 24 cm
ISBN
8934994215473
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
lịch sử hiện đại, kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ, thời kì đổi mới
Ngày cập nhật
02/06/2020 09:25 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tiến trình lịch sử Việt Nam qua các giai đoạn 1945-1954, 1954-1975, 1975-2010. Kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, dành độc lập và công cuộc đổi mới, xây dựng đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018972  Còn  Rỗi          
100018973  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 582