Thư viện Lạc Hồng
Tóm tắt - bài tập - trắc nghiệm kinh tế vĩ mô

Ký hiệu xếp giá
339.076T6552t 2017
Dewey
339.076
Xuất bản
Tái bản lần thứ 12 có sửa chữa và bổ sung. - Tp. Hồ Chí Minh: Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, 2017
Mô tả
265tr ; 24 cm
ISBN
9786049225635
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế vĩ mô, bài tập, trắc nghiệm, giáo trình
Ngày cập nhật
02/06/2020 09:37 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tóm tắt lý thuyết và hệ thống bài tập, câu hỏi trắc nghiệm về các nội dung của kinh tế học vĩ mô như: Cách tính sản lượng quốc gia, lý thuyết xác định sản lượng quốc gia, tổng cầu, chính sách tài khoá và ngoại thương, tiền tệ, ngân hàng, chính sách tiền tệ...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019178  Còn  Rỗi          
100019179  Còn  Rỗi          
100019180  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1174