Thư viện Lạc Hồng
Xây dựng một nhóm kinh doanh thành công: luật tôn vinh - bí mật để thành công trong kinh doanh và cuộc sống

Ký hiệu xếp giá
658.4022S61721x
Dewey
658.4022
Xuất bản
In lần thứ 16. - Tp. Hồ Chí Minh: Nxb. Trẻ, 2018
Mô tả
200tr ; 20 cm
ISBN
9786041124080
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Đạo đức kinh doanh, làm việc nhóm, lãnh đạo, đạo đức nghề nghiệp
Ngày cập nhật
03/06/2020 09:09 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu các kỹ năng giúp bạn thành công trong kinh doanh qua cách làm việc nhóm với những tìm hiểu về "luật tôn vinh" và cách tạo sự ủng hộ của những người trong nhóm cũng như các quy luật cá tính của chính bản thân bạn.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100018898  Còn  Rỗi          
100018899  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 615