Thư viện Lạc Hồng
Nghiệp vụ hối đoái và thanh toán quốc tế

Ký hiệu xếp giá
332.155Ng-T
Dewey
332.155
Xuất bản
1. - H.: Thống kê, 1999
Mô tả
381tr ; 20,5cm
ISBN
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Ngày cập nhật
28/09/2004 08:45 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1: HỐI ĐOÁI Chương 1: Tỷ giá hối đoái và thị trường hối đoái Chương 2: Các điều kiện kinh doanh trên thị trường hối đoái Phần 2: THANH TOÁN QUỐC TẾ Chương 3: Buôn bán quốc tế Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100003902  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 558