Thư viện Lạc Hồng
Vi sinh vật học. Ph. II, sinh lý học, sinh hóa học, di truyền học, miễn dịch học và sinh thái học vi sinh vật

Ký hiệu xếp giá
579V598s 2019
Dewey
579
Xuất bản
1. - H.: Khoa học và kỹ thuật, 2019
Mô tả
725tr ; 27 cm
ISBN
9786046713203
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
vi sinh vật học
Ngày cập nhật
23/06/2020 10:27 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày các kiến thức cơ bản về vi sinh vật học; dinh dưỡng của vi sinh vật; quá trình sinh trưởng và phát triển của vi sinh vật; ức chế vi sinh vật bằng các tác nhân vật lý và hoá học; khái niệm chung về trao đổi chất ở vi sinh vật; giải phóng và bảo toàn năng lượng ở vi sinh vật...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019333  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 323