Thư viện Lạc Hồng
Probiotic là gì?

Ký hiệu xếp giá
615.329N5766p 2019
Dewey
615.329
Xuất bản
1. - H.: Dân trí; Công ty MTV Hà Nội, 2019
Mô tả
121tr ; 17 cm
ISBN
9786048877569
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
chế phẩm vi sinh, probiotic
Ngày cập nhật
23/06/2020 10:43 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày khái quát về Probiotic, giới thiệu đặc điểm, chức năng của các sản phẩm Probiotic, vai trò tác dụng của Probiotic với sức khoẻ, yêu cầu, tiêu chuẩn và đánh giá Probiotic, bổ sung Probiotic vào thực phẩm Probiotic dùng trong chăn nuôi, sản phẩm và quy trình sản xuất yakult.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019331  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1059