Thư viện Lạc Hồng
Probiotics go into space: gut microbiota, probiotics, prebiotics, and synbiotics, and their implications for health

Ký hiệu xếp giá
615.329P9622g
Dewey
615.329
Xuất bản
1. - [Knxb], 2017
Mô tả
183tr ; 22 cm
ISBN
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Probiotics
Ngày cập nhật
23/06/2020 10:51 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: gut bacterial become the new health heroes, gut microbiota develop the immune function, gut microbiota affect the whole body, interesting relationship between dieting, beautiful skin and anti-aging and gut microbiota, be a "gut gardening" expert.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019332  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1237