Thư viện Lạc Hồng
Pharmacy practice research methods

Ký hiệu xếp giá
615.1B1123
Dewey
615.1
Xuất bản
1. - Cham: Springer International Publishing, 2015
Mô tả
247tr ; 24 cm
ISBN
9783319146713
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
y khoa, dược học, thuốc, quản lý, nhà thuốc, thực hành
Ngày cập nhật
16/09/2020 07:50 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Pharmacy Practice Research- Evidence and Impact -- Research Methodologies related to pharmacy practice -An Overview -- Quantitative Methods in Pharmacy Practice Research -- Qualitative Methods in Pharmacy Practice Research -- Action Research in Pharmacy Practice -- Participatory Action Research in Pharmacy Practice -- Mixed Methods Research in Pharmacy Practice -- Applying organizational theory in Pharmacy Practice Research -- Applying pharmacoeconomic methods in community and hospital pharmacy research -- Concept Mapping and pattern matching in pharmacy practice research -- Pharmacoepidemiological approaches in healthcare -- Future of Pharmacy Practice Research -- Pharmacists' attitudes towards pharmacy practice research: a review.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002324  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 805