Thư viện Lạc Hồng
Research methods in health: investigating health and health services

Ký hiệu xếp giá
362.1072B7874
Dewey
362.1072
Xuất bản
4. - Open University Press, 2014
Mô tả
512tr ; 24 cm
ISBN
9780335262748
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
sức khỏe cộng đồng, dịch vụ, nghiên cứu, phương pháp
Ngày cập nhật
16/09/2020 10:00 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: investigating health services and health: the scope of research, the philosophy, theory and practice of research, quantitative research: sampling and research methods, the tools of quantitative research, quantitative and mixed search methods.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002319  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 527