Thư viện Lạc Hồng
Essentials of pharmacoeconomics

Ký hiệu xếp giá
338.476151R222
Dewey
338.476151
Xuất bản
2. - Philadelphia: Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2014
Mô tả
295tr ; 26
ISBN
9781451175936
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kinh tế dược, dịch vụ, giá
Ngày cập nhật
16/09/2020 02:22 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
This new text is designed for a student or practitioner who is unfamiliar with "pharmacoeconomics." It provides a straightforward explanation of the essential pharmacoeconomics topics outlined by The Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE). It defines terminology used in research and covers the application of economic-based evaluation methods for pharmaceutical products and services. Users will find examples of how pharmacoeconomic evaluations relate to decisions that affect patient care and health-related quality of life
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002331  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 345