Thư viện Lạc Hồng
The leadership experience

Ký hiệu xếp giá
658.4092D124
Dewey
658.4092
Xuất bản
7. - Cengage Learning, 2018
Mô tả
508tr ; 26 cm
ISBN
9789814792431
Ngôn ngữ
Anh
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
khả năng, lãnh đạo
Ngày cập nhật
16/09/2020 02:31 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Contents: Chapter 1: what does it mean to be a leader?, Chapter 2: traits, behavior and relationships, Chapter 3: contingency approaches to leadership, Chapter 4: the leader as an individual, Chapter 5: leadership mind and emotion, Chapter 6: courage and moral leadership, Chapter 7: followership, Chapter 8: motivation and empowerment, Chapter 9: leadership communication, Chapter 10: leading teams, Chapter 11: developing leadership diversity, Chapter 12: leadership power and influence, Chapter 13: creating vision and strategic direction, Chapter 14: shaping culture and values, Chapter 15: leading change.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 2  Tầng 1 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
200002332  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1130