Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Ký hiệu xếp giá
005.730711G434t 2018
Dewey
005.730711
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả
468tr ; 24 cm
ISBN
9786049463853
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Cấu trúc dữ liệu, tin học, thuật toán, giáo trình
Ngày cập nhật
19/11/2020 09:01 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Tổng quan về cấu trúc dữ liệu và giải thuật, kỹ thuật thiết kế giải thuật, cấu trúc dữ liệu mảng, cấu trúc dữ liệu kiểu danh sách, danh sách liên kết (linked list), cấu trúc cây (tree), cấu trúc dữ liệu kiểu đồ thị (graph), sắp sếp - sorting, tìm kiếm - searching và mô hình xử lý ngoài.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019432  Còn  Rỗi          
100019433  Còn  Rỗi          
100019434  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 859