Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình hội nhập kinh tế quốc tế

Ký hiệu xếp giá
337.10711G434t 2019
Dewey
337.10711
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
490tr ; 24 cm
ISBN
9786049466137
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế quốc tế, hội nhập kinh tế, giáo trình
Ngày cập nhật
19/11/2020 10:40 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về hội nhập kinh tế quốc tế; lý thuyết hội nhập kinh tế quốc tế; các tổ chức thương mại thế giới; Liên minh Châu Âu; hội nhập kinh tế của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á; hội nhập kinh tế Đông Á; các hiệp định thương mại Việt Nam tham gia; hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019435  Còn  Rỗi          
100019436  Còn  Rỗi          
100019437  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 2016