Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình Kinh tế quốc tế

Ký hiệu xếp giá
337.0711G434g 2019
Dewey
337.0711
Xuất bản
Tái bản lần thứ 4, có sửa đổi bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
414tr ; 24 cm
ISBN
9786049466267
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
Kinh tế quốc tế, giáo trình
Ngày cập nhật
19/11/2020 10:48 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu kinh tế quốc tế và tổng quan về nền kinh tế thế giới; lý thuyết thương mại quốc tế; chính sách thương mại quốc tế; di chuyển quốc tế các nguồn lực; cán cân thanh toán quốc tế; thị trường ngoại hối và tỷ giá hối đoái; hệ thống tiền tệ quốc tế; hội nhập kinh tế quốc tế
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019438  Còn  Rỗi          
100019439  Còn  Rỗi          
100019440  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 233