Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình đại cương về nhà nước và pháp luật

Ký hiệu xếp giá
340.0711G434t 2019
Dewey
340.0711
Xuất bản
Tái bản lần 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
568tr ; 24 cm
ISBN
9786049466236
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
nhà nước, pháp luật, giáo trình
Ngày cập nhật
19/11/2020 01:57 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu đại cương về nhà nước và pháp luật. Trình bày hình thức pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam, pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự, pháp luật hình sự và tố tụng hình sự, pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, pháp luật sở hữu trí tuệ, pháp luật lao động, pháp luật đất đai và môi trường, pháp luật quốc tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019447  Còn  Rỗi          
100019448  Còn  Rỗi          
100019449  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 814