Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình truyền thông marketing tích hợp (IMC)

Ký hiệu xếp giá
658.802G434t 2019
Dewey
658.802
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
675tr ; 24 cm
ISBN
9786049466007
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
tiếp thị, truyền thông, giáo trình
Ngày cập nhật
19/11/2020 03:17 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày tổng quan về truyền thông marketing tích hợp; tổ chức hoạt động truyền thông marketing; quá trình truyền thông marketing và các nhân tố ảnh hưởng; nghiên cứu công chúng nhận tin trong hoạt động truyền thông marketing; thiết lập mục tiêu và ngân sách truyền thông marketing; chiến lược sáng tạo trong truyền thông marketing, kế hoạch sử dụng phương tiện truyền thông...
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019468  Còn  Rỗi          
100019469  Còn  Rỗi          
100019470  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 444