Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình quản trị bán hàng

Ký hiệu xếp giá
658.8100711G434t 2018
Dewey
658.8100711
Xuất bản
1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả
438tr ; 24 cm
ISBN
9786049463099
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
quản trị, bán hàng, giáo trình
Ngày cập nhật
21/11/2020 09:24 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu khái quát về quản trị bán hàng; hoạt động bán hàng; xây dựng kế hoạch và lập ngân sách bán hàng; đánh giá tiềm năng thị trường và dự báo lượng bán; tổ chức lực lượng bán hàng; tuyển chọn lực lượng bán hàng, huấn luyện, đào tạo lực lượng bán hàng, lãnh đạo lực lượng bán hàng, quản lý lãnh thổ, thời gian và định mức bán hàng, thù lao cho lực lượng bán hàng, thúc đẩy lực lượng bán hàng, đánh giá hoạt động bán hàng và lực lượng bán hàng.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019498  Còn  Rỗi          
100019499  Còn  Rỗi          
100019500  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1811