Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình lịch sử các học thuyết kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.01G434t 2019
Dewey
330.01
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1, có chỉnh sửa bổ sung. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
379tr ; 24 cm
ISBN
9786049466045
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
học thuyết kinh tế, lịch sử, giáo trình
Ngày cập nhật
21/11/2020 09:55 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu đối tượng và phương pháp nghiên cứu của lịch sử các học thuyết kinh tế. Trình bày tư tưởng kinh tế trọng thương, các học thuyết kinh tế của trường phái kinh tế chính trị học cổ điển, của Marx và Lenin, của trường phái tân cổ điển, trường phái Keynes, trường phái chính hiện đại... và một số trào lưu tư tưởng kinh tế hiện nay.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019492  Còn  Rỗi          
100019493  Còn  Rỗi          
100019494  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Tài liệu liên quan
Đang xem: 1397