Thư viện Lạc Hồng
Giáo trình lý thuyết mô hình toán kinh tế

Ký hiệu xếp giá
330.01519 G434t 2019
Dewey
330.01519
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - H.: Đại học Kinh tế quốc dân, 2019
Mô tả
783tr ; 24 cm
ISBN
9786049465499
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
toán học, kinh tế
Ngày cập nhật
21/11/2020 10:32 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Trình bày lý thuyết về phương pháp mô hình toán kinh tế và các mô hình tối ưu tĩnh, mô hình cân bằng tĩnh, mô hình động trong kinh tế.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019483  Còn  Rỗi          
100019484  Còn  Rỗi          
100019485  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 313