Thư viện Lạc Hồng
Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Ký hiệu xếp giá
519.5 T486k 2018
Dewey
519.5
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2018
Mô tả
307tr ; 24 cm
ISBN
9786047918430
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
thống kê, kinh doanh
Ngày cập nhật
21/11/2020 10:56 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Giới thiệu tổng quát về thống kê, điều tra chọn mẫu và phương pháp chọn mẫu, trình bày dữ liệu bằng bảng và biểu đồ, mô tả thống kê, ước lượng, kiểm định giả thuyết nghiên cứu, kiểm định phi tham chiếu, tương quan và hồi quy tuyến tính, dự báo.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019480  Còn  Rỗi          
100019481  Còn  Rỗi          
100019482  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 303