Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính. T.2

Ký hiệu xếp giá
657.48 T7721k 2
Dewey
657.48
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2015
Mô tả
645tr ; 27 cm
ISBN
9786047911899
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
21/11/2020 11:10 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 5. Báo cáo kết quả tài chính; Phần 6. Kế toán tập đoàn và các báo cáo tài chính hợp nhất; Phần 7: Phân tích các báo cáo tài chính; Phần 8: Kế toán chi phí/Giá thành; Phần 9. So sánh VAS với IFRS và các thực tế tốt nhất.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019474  Còn  Rỗi          
100019475  Còn  Rỗi          
100019476  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 321