Thư viện Lạc Hồng
Kế toán tài chính. T.1

Ký hiệu xếp giá
657.48 T7721k 1
Dewey
657.48
Xuất bản
1. - H.: Tài chính, 2015
Mô tả
645tr ; 27 cm
ISBN
9786047911899
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
kế toán tài chính
Ngày cập nhật
21/11/2020 11:14 AM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phần 1. Các vấn đề cơ bản của kế toán; Phần 2. Các hệ thống kế toán, bộ khung kế toán Việt Nam và kế toán quốc tế; Phần 3. Kế toán các tài sản không phải trả tiền và nợ phải trả; Phần 4. Kế toán công ty cổ phần và các sự kiện đặc biệt.
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019477  Còn  Rỗi          
100019478  Còn  Rỗi          
100019479  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 341