Thư viện Lạc Hồng
Quản trị nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam

Ký hiệu xếp giá
658.3Q16t 2020
Dewey
658.3
Xuất bản
Tái bản lần thứ 1. - H.: Dân trí, 2020
Mô tả
503tr ; 24 cm
ISBN
9786043041491
Ngôn ngữ
Việt
Loại tư liệu
Sách
Từ khóa
logistics, vận chuyển, nguồn nhân lực
Ngày cập nhật
25/11/2020 03:19 PM
Download
Đăng ký mượn sách
Đánh dấu
Phát triển nguồn nhân lực logistics ở Việt Nam; vốn con người cho phát triển logistics ở Việt Nam; logistics cho phát triển bền vững kinh tế Việt Nam; logistics và định hướng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam; vấn đề phát triển nguồn nhân lực logistics; xây dựng bộ tiêu chí kiến thức đối với nguồn nhân lực logistics; những yêu cầu cơ bản trong đào tạo và phát triển nguồn nhân lực logistics; triển vọng các nhân tố tác động đến sự phát triển nguồn nhân lực logistics việt nam; đào tạo nguồn nhân lực logistics Việt Nam; thực trạng và giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực các trung tâm logistics ở Việt Nam; những vấn đề đặt ra với đào tạo nhân lực ngành logistics ở Việt Nam; đào tạo nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp logistics Việt Nam; phát triển nguồn nhân lực logistics cho các doanh nghiệp Việt Nam; logistics và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực; phát triển nguồn nhân lực logistics trong bối cảnh cuộc cách mạng 4.0; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực logistics Việt Nam đến năm 2045; dự báo nhu cầu nguồn nhân lực logistics của các tỉnh vùng kinh tế trọng điểm miền trung đến năm 2045; tạo lập môi trường logistics nhằm phát triển nguồn nhân lực logistics, giải pháp phát triển nguồn nhân lực logistics, chính sách phát triển nguồn nhân lực logistics, hệ thống logistics và nguồn nhân lực logistics, phát triển nguồn nhân lực logistics du lịch ở Việt Nam….
Thông tin lưu trữ
Mã kho Tên kho Vị trí Tổng số bản
Kho 1  Tầng trệt 
Thông tin lưu hành
Số đăng ký cá biệt Còn/thất lạc Tình trạng Mã độc giả Họ tên Hạn trả
100019504  Còn  Rỗi          
Danh sách độc giả đăng ký mượn sách
Mã sinh viên Họ tên Ngày đăng ký Ngày hết hạn
Đang xem: 1149